รุ่นที่#1 การอบรมเรียนรู้ ดูของจริงกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้านโซลาร์เซลล์

การอบรมเรียนรู้ ดูของจริงกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้านโซลาร์เซลล์ จัดผ่านไปแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ 

บรรยากาศการเรียนรู้เข้มข้นทั้งนโยบาย ทฤษฏีและการไปเรียนรู้ดูไซต์งานติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ไซต์งานจริงที่อาคารศูนย์วัฒนธรรม DSI โรงเรียนเกาะยาว ซึ่งอยู่ในระหว่างการติดตั้งโซลาร์เซลล์ และการก่อสร้างอื่นๆก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะ

WS 1 200819 13

ในวันนั้นมีผู้สนใจกว่า 47 คน ทั้งผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ นักเรียนและเครือข่ายจากพังงา ได้มาร่วมเรียนรู้เรียนรู้เรื่องโซลาร์เซลล์ในหลายๆด้าน เช่น  นโยบายรัฐเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมโซลาร์เซลล์
 โดยคุณพีระพล มัคคพันธ์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา มาให้ความรู้เรื่องนโยบายรัฐในการส่งเสริมโซลาร์เซลล์ ที่มาของโครงการโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน และการส่งเสริมโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารบ้านเรือน (Solar Rooftop)  พร้อมตัวอย่างการใช้โซลาร์เซลล์ที่อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

WS 1 200819 1
WS 1 200819 8
WS 1 200819 7

สำหรับแนวปฏิบัติสำหรับประชาชนเมื่อจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ การขออนุญาตติดตั้งโซลาร์เซลล์ต้องแจ้งการไฟฟ้าและมีค่าใช้จ่ายหรือไม่อย่างไร  รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ PEA Solar Hero ผู้ช่วยให้ข้อมูลและคำนวณความคุ้มค่าเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารบ้านเรือน (Solar Rooftop)  นั้น คุณโมทนีย์ แก้วนิล วิศวกร ระดับ 9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  ก็มาช่วยไขข้อข้องใจให้กับทุกคน

WS 1 200819 12
WS 1 200819 10
WS 1 200819 11

ส่วนในเรื่องโซลาร์ศาสตร์นั้น เป็นการเรียนรู้ผ่านออนไลน์โดย อาจารย์สมพร ช่วยอารีย์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ได้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์และการบำรุงรักษา เรียนรู้โซลาร์ศาสตร์เพื่อความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง  ทั้งระบบของโซลาร์เซลล์ออนกริดแบบออฟกริด และไฮบริด  ตลอดจนการบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์

WS 1 200819 14

ดาว์นโหลดเอกสาร เพิ่มเติม

ในเร็วๆ นี้จะเปิดอบรมรุ่นที่#2 เรียนรู้ ดูของจริง กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง  ติดตามข่าวสารและสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่เพจนี้และที่เว็ปไซต์เกาะพลังงานสะอาด https://www.cleanenergyisland.com/  อย่าพลาดนะคะ