Clean ennergy Logo 01 01 2
Asset 12
Asset 18

โครงการเกาะพลังงานสะอาด หรือ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายพลังงานชุมชนในพื้นที่เกาะ

มุ่งหวังที่จะสร้างความรู้ด้านพลังงานพัฒนาส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบและเครือข่ายพลังงานชุมชน ที่อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ภายใต้แนวคิด “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้”

01 01
Asset 19
Asset 7
Asset 2

กกพ. ได้ร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ดำเนินงานโครงการภายใต้แนวคิดนี้โดย มุ่งหวังที่จะสื่อสารให้ประชาชนได้รับความรู้ เรื่องพลังงานจากแสงอาทิตย์และส่งเสริมให้มีการนำพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ เพื่อประโยชน์ต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศชาติและส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับโครงการ >>>

Asset 20
Asset 10

“ เกาะสามเมือง ลือเลื่องการท่องเที่ยว หนึ่งเดียวรังนก มรดกอันดามัน มหัศจรรย์น้ำทะเลจืด” เกาะยาว…จังหวัดพังงาเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวในดวงใจ น้ำทะเลใส ธรรมชาติงดงาม วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนชาวประมง รวมทั้งวัฒนธรรมที่งดงามของชุมชนชาวมุสลิม ที่พักทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ รีสอร์ทสวย หรูหรา อบอุ่น มีให้เลือกสรร

ชุมชนของเรา >>>

01

EP.1 : พลังงานสะอาดที่เกาะยาว”
เรื่องราวของชาวเกาะยาวกับปัญหาพลังงานบนเกาะยาวใหญ่และยาวน้อย รวมถึงตำบลพรุในที่เจอกับ “ไฟดับ” “ไฟตก” “ไฟเข้าไม่ถึง” “ไฟติดๆดับๆ”  ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่ต่างบอกว่ามีความต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ติดตามทางเลือกที่ดีกว่า และจุดประกายความคิด กับพลังงานที่ “ยั่งยืน” ของชาวเกาะยาว ได้ใน VDO series “อยู่ ยั่งยืน ยาว”

วิดีโอทั้งหมด>>>

02
web de 01-18
web de 01-19
web de 01-20
web de 01-21
web de 01-22
web de 01-23
web de 01-24
web de 01-25
Asset 11 1

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายพลังงานชุมชนในพื้นที่เกาะ

เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยสถาบันอาศรมศิลป์ 

Contact Form

Asset 17 1

Copyright ©2020 Phranakornsoft. All rights reserved