ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมสร้างด้วยชุมชน

ตามไปดูโปรเจ็ก “ศูนย์วัฒนธรรมชุมชน”  ซึ่งเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประจําเกาะ และเป็นสถานที่เก็บรักษาเรื่องราวทางประวัติของชุมชนเกาะยาวน้อยเพื่อให้ประวัติศาสตร์ยังคงอยู่ เรื่องราวจึงต้องถูกบอกต่อ ศูนย์วัฒนธรรมเป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งหนึ่งที่สำคัญ ที่มีอาคารต้นแบบที่มีการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์  ดร.ฐิติพร เปกะมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความคิดนี้  พร้อมกับการผลักดันให้อาคารหลังนี้ กลายเป็นอาคารของชาวเกาะยาวน้อยอย่างแท้จริง ด้วยการระดมทุน และแรงกายแรงใจ การเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมสร้างของคนเกาะยาวน้อย  ลองติดตามกันค่ะ

6659

พลังใจ พลังงานแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนเกาะยาววิทยา โรงเรียนมัธยมแห่งเดียวบนเกาะยาวน้อยที่จัดการพื้นที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์พลังงานทางเลือกเพื่อความยั่งยืนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน  โดยมีหัวเรือใหญ่คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เห็นประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ดร.ฐิติพร เปกะมล  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา ไม่ใช่คนพื้นที่ในเกาะยาวน้อย แต่ความผูกพันกับพื้นที่เกาะยาวน้อยตั้งแต่เป็นครูสอนเด็กประถม ความก้าวหน้าในการงานทำให้ต้องย้ายโรงเรียนไปที่อื่น  แต่พอใกล้เกษียณอายุราชการ  ท่านกลับมาที่บ้านที่ไม่ใช่บ้านเกิด และกลับมาเพื่อพัฒนาโรงเรียนและชุมชน 

“มีโอกาสก็เลยเข้ามาช่วยพื้นที่ที่เป็นบ้านของเรา  เคยอยู่บ้านตัวเองอย่างนี้”

Screenshot 170

หากย้อนไปยังวันวานสมัย  ดร.ฐิติพร มาบรรจุเป็นครูประถมที่เกาะยาวน้อย  ท่านเล่าว่าตอนนั้นยังไม่มีไฟฟ้า มีเครื่องไฟปั่นอยู่เครื่องเดียว ไฟปั่นก็จะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์  มีเฉพาะตอนกลางคืน  เริ่มห้าโมงเย็นก็จะเริ่มปั่นไฟทั้งคืน  ต่อมาไฟฟ้าสายเมนหลักจากภูเก็ตก็เข้ามาเมื่อประมาณสี่ห้าปีนี้เอง  พื้นที่เกาะยาวน้อยก็เริ่มเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่เวลาฝนตก  ฝนจะตกหนักมากติดต่อกันเป็นสัปดาห์  แล้วพอมีฝนตกฟ้าคะนองไฟฟ้าจะดับ  เป็นเรื่องปกติธรรมดา

แต่เมื่อไฟฟ้าดับก็ส่งกระทบกับการเรียนรู้ของนักเรียน หากต้องใช้สื่อจาก DLTV  และการสืบค้นข้อมูลจากระบบอินเตอร์เน็ต  

“ เราเดินระบบอินเตอร์เน็ตตามอาคารได้เป็นบางส่วนเป็นบางจุด  เราส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้กับสื่อที่หลากหลายมีทักษะในการสืบค้นข้อมูล  ทำให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเกาะยาวน้อยสอบได้วิศวะ  พยาบาล  สาธารณสุข  คุณภาพนักเรียนไม่ด้อยไปกว่าโรงเรียนอื่น”

 การส่งเสริมให้ครูมีความเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคล การใช้สื่อที่ทันสมัย และการสื่อสารระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองที่มีประสิทธิภาพทำให้ ท่านผู้อำนวยการได้รับรางวัล  OBEC  AWARDS  คือรางวัลที่มีโอเน็ตสูงติดต่อกันห้าปีในปี พ.ศ. 2562   อีกทั้งยังได้รับคำเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปเป็นวิทยากรระดับประเทศในฐานะที่เป็นโรงเรียนในพื้นที่เกาะแก่งที่มีผลโอเนตสูงติดต่อกันเกิน 5 ปี

IMG_7339
IMG_7389

พลังงานทางเลือกคือทางรอด

ไม่เพียงแต่การจัดการด้านวิชาความรู้ที่ทำให้ ดร.ฐิติพร ได้รับรางวัล  ท่านคิดว่าการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนสอนทางวิชาการ  ท่านจึงมีแนวคิดเปิดรับการใช้โซลาร์เซลล์ในโรงเรียน  ท่านเห็นว่าโซลาร์เซลล์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์  ประหยัดพลังงาน  ประหยัดงบประมาณ  สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ให้ครูส่งงานด้วยระบบ e-office ให้ครูพยายามลดการใช้กระดาษ  นักเรียนเริ่มส่งข้อสอบทางออนไลน์                               

“ เราจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน ถ้าเรามีโซลาร์เซลล์เวลาไฟดับก็ยังสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อไปได้  การเข้ามาของโครงการฯมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน  วิธีการดูแลรักษา และซ่อมแซมเบื้องต้น กับครู และนักเรียนที่สนใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น   นอกจากการใช้พลังงานทางเลือกแล้วในโรงเรียนยังมีวิธีการจัดสรร ดูแลทรัพยากรที่ทุกท่านเห็นแล้ว ” 

Screenshot 165

ศูนย์วัฒนธรรมชุมชน…

ประวัติศาสตร์ยังคงอยู่ เรื่องราวที่ถูกบอกต่อ

“ ผอ.มาอยู่ก็ไปเจอห้องหนึ่งที่เค้าปิดตายเอาไว้ มีป้ายติดว่าห้องศูนย์วัฒนธรรม  พอไปดูนะมันเป็นของเก่าของแก่ที่เราเคยรู้จักตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนานมาก บางอย่างเป็นร้อยปี  มีเหรียญเก่า ๆ ราคาเป็นแสนก็มีนะ   ในความคิดครั้งแรกก็คืออยากไปสร้างห้องข้างนอก  ถ้าเราเอาของพวกนี้ไปไว้ตรงโน้น   เราก็จะก็ทำกล่องบริจาคให้พวกนักท่องเที่ยวที่เข้าไปดู   เขาหยอดบริจาคเอง   โดยที่เราไม่ต้องไปเก็บค่าเข้าหรอก แล้วแต่ศรัทธา ” 

“ ส่วนหนึ่งที่เราคิดคือเรื่องงบประมาณ   เราได้ประหยัดไปเยอะมาก เราก็จะได้เอามาใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนปรับปรุงในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของงานอาชีพอะไรต่าง ๆ   ครั้งแรกไม่ได้คิดว่าจะติดโซลาร์เซลล์นะ จะทำเป็นห้องศูนย์วัฒนธรรมปกติ แต่พอโครงการเกาะพลังงานสะอาดเข้ามาทำกิจกรรมการมีส่วนร่วม ชุมชนช่วยร่วมพัฒนาแบบรูปแบบอาคาร และมีการติดโซลาร์เซลล์   เราตั้งใจให้ศูนย์วัฒนธรรมเป็นเรื่องของการท่องเที่ยว พอจะมีการสร้างขึ้นมา มีพลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้มาใช้  ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เรา   แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นหน้าเป็นตาของเกาะยาวได้  พอฝรั่งขึ้นเรือมาเขาก็จะมานั่งพักบริเวณตรงนี้  แทนที่ว่าฝรั่งมาถึงก็จะเปิดแผนที่แล้วก็เที่ยวถาม   เขามาตรงนี้ตรงเดียวก็จบ   ท่องเที่ยวเราก็จะได้ทั่วหมดเลยทั้งเกาะยาว ”

“ ก่อนโน้นมีแค่โรงเรียนมีแค่ ผอ.กับกรรมการกับพวกชุมชนส่วนหนึ่งที่คิดจะปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรม    แต่พอโครงการฯ เข้ามา มันก็เลยขยายผลไปถึงหน่วยงานอื่น ๆ แต่เดิมที่เราทำก็คือเราทำในส่วนของโรงเรียนของชุมชนของผู้ปกครอง  แล้วก็ของเครือข่าย   เราอยากให้ทุกคนในเกาะยาวน้อยได้มาใช้ตรงนี้ร่วมกัน รวมกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเกาะยาว   ทีนี้พอเรามีศูนย์วัฒนธรรมตรงนี้ขึ้นมา   ชุมชนก็มีส่วนร่วมเพราะเราต้องไปขอข้อมูลอะไรต่าง ๆ จากแต่ละพื้นที่เข้ามาใช้ตรงนี้ด้วย   มันก็ได้ร่วมกันแล้ว  

พอมีพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์  ก็ดีเข้าไปอีกเป็นสองสามเท่า  คือเราได้ร่วมด้วยช่วยกันทั้งชุมชนทั้งเด็กนักเรียนทั้งพวกนักท่องเที่ยว ทุกสิ่งที่เข้ามาตรงนี้มันได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันหมดเลย   มันก็เป็นการดีที่หนึ่งเราได้โปรโมทในเรื่องของเกาะยาว   เราต้องมาพัฒนาตรงนี้ให้มันดีขึ้นว่ามีข้อมูลให้เขา ไม่ต้องไปถามที่โน้นที่นี่  คนมาเที่ยวเขาก็สบายใจ ดูจากตรงนี้ก็ได้ ”

dsi 8Aug 200828 0
dsi 8Aug 200828

จากฝันของดร.ฐิติพรที่ต้องการทำเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนเกษียน   นอกจากที่ท่านตั้งใจแล้ว  วันนี้ศูนย์วัฒนธรรมชุมชน กลายเป็นสิ่งที่ชาวชุมชนเกาะยาวน้อยเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมเรียนรู้และร่วมสร้าง ตั้งแต่การเลือกพื้นที่ต้นแบบ การเลือกแบบของอาคาร และได้เรียนรู้ในเรื่องของโซลาร์เซลล์ทั้งการติดตั้งและการดูแลรักษาให้ใช้งานได้อย่างยั่งยืน

 “ ก็ดีใจนะคะที่ว่าชุมชนได้เห็นความสำคัญ   ที่เราทำตรงนี้ได้เพราะเห็นความสำคัญว่าลูกหลานของเขาได้มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เฉพาะของโรงเรียน   มันเป็นพื้นที่ที่ทุกคนได้มามีส่วนร่วม  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งของภาครัฐและของเอกชน   อย่างโรงพยาบาล อบต. เทศบาล รวมถึงผู้ปกครองของนักเรียน มีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนาตรงนี้  ก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับน้อง ๆหรือว่าคนที่เขาสนใจ ”

01

สิ่งที่ประทับใจดร.ฐิติพรมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือ

“ ก่อนนี้ไม่เคยมีสถาปนิกมาออกแบบ ไม่มีการได้มาโหวตเสียงแบบนี้เป็นอย่างนี้  นี่เป็นครั้งแรกที่ ผอ.เจอที่อยู่ที่นี่    ที่เราเอาแบบมาให้เขาได้มีส่วนร่วมอย่างนี้  มันไม่เคยจะมี

แต่วันนี้ก็ดีมากเลยแบบตรงนี้ที่ได้สร้างขึ้นมา  ชาวเกาะยาวได้มามีส่วนร่วมในการเลือกแบบ    มันเป็นความภาคภูมิใจว่า หนึ่งเขาได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้ว  ก็เหมือนกับว่าเขาได้รับเกียรติที่เข้ามาช่วยในเรื่องความคิดอะไรต่าง ๆ  ที่เขาได้แสดงออกมันเป็นความภาคภูมิใจว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งในการเลือกแบบนี้   แบบนี้ฉันเลือกนะ  พอเราเลือกแบบนี้  เราได้ใจเขามาแล้ว  อย่างน้อย ๆ คือ ผู้นำ   พอผู้นำได้อย่างนี้ เขาก็จะถ่ายทอดไป  แทนที่เราจะทำงานอยู่คนหนึ่ง  ก็จะกระจายไปสองสามสี่ห้า  เล่าต่อกัน  เพราะที่นี่เป็นสังคมเล็ก ๆ พอเรามีอะไรที่นั่นขึ้นมา  เขาก็จะไปเล่าต่อ  ก็เป็นสิ่งที่ดี  ดีมากเลย  ความคิดตรงนี้ยอดเยี่ยมมาก ไม่เคยเห็นที่ไหน”

“เห็นเขาเลือกแบบที่สามกันมากสุด  ผอ.เลือกแบบที่หนึ่งคนเดียว  เพราะเครียดเรื่องงบประมาณ(หัวเราะ) เราเอาความคิดทุกคนหลาย ๆ คนมารวมกันก็น่าจะโอเค อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าเขาได้แสดงออกว่าเขาได้เลือก  

ผอ. เอาเรื่องนี้เข้าไปในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกเดือน ไปอธิบายว่าวัตถุประสงค์ของเราที่ทำตรงนี้เพราะอะไร   ตอนนี้ความคืบหน้าของเราไปถึงไหน  ทำศูนย์วัฒนธรรมแล้วก็มาบวกกับการใช้โซลาร์เซลล์  เราต้องการที่จะให้เกาะยาวน้อยแล้วก็พื้นที่ในเกาะยาว  ชุมชนทั้งหมด  รวมผู้มาเยี่ยม นักท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มาเห็นในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทน  ที่เราสามารถที่จะประหยัดพลังงานไปเยอะ  แล้วก็ชุมชนได้มีส่วนร่วม    เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราร่วมมือกันตรงนี้เราไม่ได้ทำเฉพาะโรงเรียนเกาะยาววิทยาอย่างเดียว   เราทำให้ชุมชนทั้งหมดในเกาะยาวได้มาใช้ร่วมกัน  แล้วก็ชุมชนที่มาใช้ก็ทุกอาชีพทุกอายุ

ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนเกาะยาวน้อย…หนึ่งในพื้นที่ต้นแบบของโครงการเกาะพลังงานสะอาด เป็นอาคารที่เกิดจากการระดมทุน ระดมแรงกาย แรงใจ การมีส่วนร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ และร่วมสร้างโดยชุมชนเกาะยาวน้อย  ในขณะนี้ทำการก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แล้วเสร็จเรียบร้อย  และอีกไม่นานนี้จะได้เปิดให้บริการชุมชนและต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยี่ยมชมเกาะยาวน้อยต่อไป

ปก 03 01 01 3