บทความเกาะพลังสะอาด

แผนที่พลังงานที่ชุมชนร่วมสร้าง

โครงการเกาะพลังงานสะอาด ขอชวนไปเรียนรู้เรื่องของแผนที่การใช้พลังงานของชุมชน(Community Energy Maps) ที่เกิดจากความร่วมมือ ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ภาครัฐ และภาคประชาชน

เกาะยาวน้อย ยาวใหญ่ กกพ.ชูต้นแบบ “เกาะพลังงานสะอาด”

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ รายงานการขับเคลื่อนของสถาบันอาศรมศิลป์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)กกพ.

National Geographic พาเดินทางไปที่เกาะพลังงานสะอาด

เกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา พื้นที่ต้นแบบโครงการ ‘เกาะพลังงานสะอาด’ ที่ชาวบ้านกำลังช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการหันมาใช้พลังงานหมุนเวียน

ช่างแดด Doing KHOYAOผู้ร่วมสรรสร้างพลัง(งาน)ชาวเกาะ

ชาวเกาะที่บ้างก็เป็นเกษตรกร บ้างก็ทำธุรกิจส่วนตัว ลุกขึ้นมาผันตัวเป็น ‘ช่างแดด’ ผู้เชี่ยวชาญพลังงานแสงอาทิตย์ ในชื่อกลุ่ม ‘Doing เกาะยาว’ ส่งตัวเองเรียนรู้เรื่องพลังงานสะอาดทางเลือก

ร้านเล็กคิดใหญ่…ศาลาคาเฟ่ ณ เกาะยาวน้อย

เมื่อร้านคาเฟ่เล็กๆ กำลังจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ด้วยแนวคิดของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ต้องการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เพื่อการ “พึ่งตนเอง” และตอบโจทย์การขยายตัวของการท่องเที่ยวในประเทศหลังวิกฤติโควิด19 ผ่านไป และในอนาคตที่เราพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมา

อยู่อย่างมีส่วนร่วม…อยู่ ยั่งยืน ยาวที่เกาะยาว

โครงการเกาะพลังงานสะอาดของคนเกาะยาว กำลังดำเนินงานไปอย่างรวดเร็วใกล้เคียงจะถึงฝั่งแล้ว โครงการนี้จะทำให้เกาะยาวอยู่ ยั่งยืน ยาว ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ว่าเป็นโครงการที่ไม่ใช่แค่จะมาติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ชาวบ้านใช้งาน

ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมสร้างด้วยชุมชน

ตามไปดูโปรเจ็ก “ศูนย์วัฒนธรรมชุมชน” ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประจําเกาะ สถานที่เก็บรักษาเรื่องราวทางประวัติของชุมชนเกาะยาว “เพื่อให้ประวัติศาสตร์ยังคงอยู่ เรื่องราวจึงต้องถูกบอกต่อ” ศูนย์วัฒนธรรมเป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งหนึ่งที่สำคัญ ที่มีอาคารต้นแบบที่มีการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ผอ.ฐิติพร เปกะมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความคิดนี้ พร้อมกับการผลักดันให้อาคารหลังนี้ กลายเป็นอาคารของชาวเกาะยาวน้อยอย่างแท้จริง ด้วยการระดมทุน และแรงกายแรงใจ การเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมสร้างของคนเกาะยาวน้อย ลองติดตามกันค่ะ

เกาะยาว เกาะแห่งพลังงานสะอาด อย่างยั่งยืน

พื้นที่เกาะในภาคใต้ของไทย ว่ากันว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความต้องการใช้ไฟฟ้าจากภาคท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของคนในพื้นที่ ซึ่งมีมากกว่า 30% ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ในขณะที่การเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าก็มีต้นทุนมากกว่าพื้นที่ปกติ รวมทั้งชุมชนในบางพื้นที่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ 100%

อนาคตพลังงานทางเลือกในสายตาคนเกาะยาว

วันนี้เรามีโอกาสดีที่ได้มาคุยกับท่านกำนันบัญญัติ ศรีสมุทร กำนันตำบลเกาะยาวน้อยค่ะ คนเกาะยาวเรียกท่านว่า กำนันบ้าง บังหรีดบ้าง ในฐานะที่กำนันเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่คอยดูแลทุกข์สุขของคนเกาะยาวน้อยมา ยาวนาน ท่านเป็นคนเกาะยาวที่สะท้อนให้เห็นถึงอัธยาศัยที่ดีของคนเกาะยาวแท้ๆ ท่านพูดคุยกับเราอย่างเป็นกันเองมากๆ ด้วยรอยยิ้มกว้างแบบคนใต้

แผนที่พลังงานที่ชุมชนร่วมสร้าง

โครงการเกาะพลังงานสะอาด ขอชวนไปเรียนรู้เรื่องของแผนที่การใช้พลังงานของชุมชน(Community Energy Maps) ที่เกิดจากความร่วมมือ ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ภาครัฐ และภาคประชาชน

เกาะยาวน้อย ยาวใหญ่ กกพ.ชูต้นแบบ “เกาะพลังงานสะอาด”

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ รายงานการขับเคลื่อนของสถาบันอาศรมศิลป์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)กกพ.

National Geographic พาเดินทางไปที่เกาะพลังงานสะอาด

เกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา พื้นที่ต้นแบบโครงการ ‘เกาะพลังงานสะอาด’ ที่ชาวบ้านกำลังช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการหันมาใช้พลังงานหมุนเวียน

ช่างแดด Doing KHOYAOผู้ร่วมสรรสร้างพลัง(งาน)ชาวเกาะ

ชาวเกาะที่บ้างก็เป็นเกษตรกร บ้างก็ทำธุรกิจส่วนตัว ลุกขึ้นมาผันตัวเป็น ‘ช่างแดด’ ผู้เชี่ยวชาญพลังงานแสงอาทิตย์ ในชื่อกลุ่ม ‘Doing เกาะยาว’ ส่งตัวเองเรียนรู้เรื่องพลังงานสะอาดทางเลือก

ร้านเล็กคิดใหญ่…ศาลาคาเฟ่ ณ เกาะยาวน้อย

เมื่อร้านคาเฟ่เล็กๆ กำลังจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ด้วยแนวคิดของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ต้องการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เพื่อการ “พึ่งตนเอง” และตอบโจทย์การขยายตัวของการท่องเที่ยวในประเทศหลังวิกฤติโควิด19 ผ่านไป และในอนาคตที่เราพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมา

อยู่อย่างมีส่วนร่วม…อยู่ ยั่งยืน ยาวที่เกาะยาว

โครงการเกาะพลังงานสะอาดของคนเกาะยาว กำลังดำเนินงานไปอย่างรวดเร็วใกล้เคียงจะถึงฝั่งแล้ว โครงการนี้จะทำให้เกาะยาวอยู่ ยั่งยืน ยาว ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ว่าเป็นโครงการที่ไม่ใช่แค่จะมาติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ชาวบ้านใช้งาน

ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมสร้างด้วยชุมชน

ตามไปดูโปรเจ็ก “ศูนย์วัฒนธรรมชุมชน” ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประจําเกาะ สถานที่เก็บรักษาเรื่องราวทางประวัติของชุมชนเกาะยาว “เพื่อให้ประวัติศาสตร์ยังคงอยู่ เรื่องราวจึงต้องถูกบอกต่อ” ศูนย์วัฒนธรรมเป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งหนึ่งที่สำคัญ ที่มีอาคารต้นแบบที่มีการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ผอ.ฐิติพร เปกะมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความคิดนี้ พร้อมกับการผลักดันให้อาคารหลังนี้ กลายเป็นอาคารของชาวเกาะยาวน้อยอย่างแท้จริง ด้วยการระดมทุน และแรงกายแรงใจ การเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมสร้างของคนเกาะยาวน้อย ลองติดตามกันค่ะ

เกาะยาว เกาะแห่งพลังงานสะอาด อย่างยั่งยืน

พื้นที่เกาะในภาคใต้ของไทย ว่ากันว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความต้องการใช้ไฟฟ้าจากภาคท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของคนในพื้นที่ ซึ่งมีมากกว่า 30% ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ในขณะที่การเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าก็มีต้นทุนมากกว่าพื้นที่ปกติ รวมทั้งชุมชนในบางพื้นที่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ 100%

อนาคตพลังงานทางเลือกในสายตาคนเกาะยาว

วันนี้เรามีโอกาสดีที่ได้มาคุยกับท่านกำนันบัญญัติ ศรีสมุทร กำนันตำบลเกาะยาวน้อยค่ะ คนเกาะยาวเรียกท่านว่า กำนันบ้าง บังหรีดบ้าง ในฐานะที่กำนันเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่คอยดูแลทุกข์สุขของคนเกาะยาวน้อยมา ยาวนาน ท่านเป็นคนเกาะยาวที่สะท้อนให้เห็นถึงอัธยาศัยที่ดีของคนเกาะยาวแท้ๆ ท่านพูดคุยกับเราอย่างเป็นกันเองมากๆ ด้วยรอยยิ้มกว้างแบบคนใต้