เกาะยาวน้อย-ยาวใหญ่ ขับเคลื่อนชีวิตใหม่ด้วยพลังงานสะอาด

นิตยสารบ้านและสวน  พาไปเยี่ยมชมโครงการ Clean Energy , Green Island หรือเรียกสั้นๆว่า “โครงการเกาะพลังงานสะอาด”  รายงานสรุปบทเรียนผ่านโครงการต้นแบบใน
รูปแบบและเงื่อนไขที่แตกต่าง 3 โครงการ ซึ่งผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานทางเลือก การสำรวจเพื่อคัดเลือกพื้นที่ทำโครงการต้นแบบ
จัดทำประชามติแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อหาข้อสรุปเรื่องในการออกแบบ จนถึงติดตั้งและใช้งานจริง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.baanlaesuan.com/219100/design/solar-cell

kohsolar cover2