ช่างแดด Doing KHOYAOผู้ร่วมสรรสร้างพลัง(งาน)ชาวเกาะ

จากชาวเกาะที่บ้างก็เป็นเกษตรกร บ้างก็ทำธุรกิจส่วนตัว ลุกขึ้นมาผันตัวเป็น ‘ช่างแดด’ ผู้เชี่ยวชาญพลังงานแสงอาทิตย์ ในชื่อกลุ่ม ‘Doing เกาะยาว’ ส่งตัวเองเรียนรู้เรื่องพลังงานสะอาดทางเลือก  ซึ่งพวกเขาหมายมาดให้เป็นพลังงานของคนเกาะยาวไปยาวๆ เพื่อพิสูจน์ให้คนข้างนอกนั้นเห็นว่า ชาวเกาะยาวพึ่งพาตัวเองได้ และได้อย่างยั่งยืนเสียด้วย  ว่ากันว่าพวกเขาเป็นแสงสว่างแห่งความหวังของคนทั้งเกาะยาว

อยากรู้จักพวกเขา ช่างแดด ผู้ร่วมสรรสร้าง พลัง(งาน)ชาวเกาะ มากยิ่งขึ้น ต้องติดตามที่ The Cloud  คอลัมน์ Little Big People
https://readthecloud.co/doing-kohyao-arsomsilp/

energy island 58 750x500 1