รุ่นที่#1 การอบรมเรียนรู้ ดูของจริงกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้านโซลาร์เซลล์

WS 1 200819 13

บรรยากาศการเรียนรู้เข้มข้นทั้งนโยบาย ทฤษฏีและการไปเรียนรู้ดูไซต์งานติดตั้งโซล่าร์เซลล์ที่ไซต์งานจริงที่อาคารศูนย์วัฒนธรรม DSI โรงเรียนเกาะยาว ซึ่งอยู่ในระหว่างการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ และการก่อสร้างอื่นๆก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะ