กิจกรรม ข.ขวด ณ เกาะยาวน้อย

กิจกรรม ข.ขวด ณ เกาะยาวน้อยที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาเป็นจุดเริ่มต้นสร้างความตระหนักให้กับชุมชนตำบลเกาะยาวน้อย เกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะ โดยเป็นการเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ และจัดการขยะแต่ละประเภทให้ถูกวิธี และเหมาะสมเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาในระยะยาวของการจัดการขยะในพื้นที่

108229215 179523013547402 163440346123680245 o

กิจกรรม “ข.ขวด ณ เกาะยาวน้อย” มีแนวคิดที่จะลดปัญหาของการสะสมของวัสดุรีไซเคิล ประเภทขวดแก้วในพื้นที่เกาะยาวน้อย  โดยอำเภอเกาะยาว ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเกาะยาวน้อย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลเกาะยาวน้อย เทศบาลตำบลเกาะยาว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และ IUCN ร่วมกันจัดกิจกรรม “ข.ขวด ณ เกาะยาวน้อย” ขึ้น

 

ข 0.ขวด เกาะยาวน้อย 200713

กิจกรรมในวันนี้นั้น ครัวเรือนและร้านค้าในชุมชน ร่วมกันทำความสะอาดวัสดุรีไซเคิลประเภทขวดแก้ว คัดแยกแล้วบรรจุลงในถุงกระสอบ มัดปากถุงนำมาวางไว้หน้าบ้าน  โดยมีทีมงานจิตอาสาของแต่ละชุมชนจะเก็บขนจากหน้าบ้านของทุกครัวเรือนไปส่งที่จุดกำหนดของแต่ละชุมชน เพื่อนำไปจัดการให้ถูกวิธีต่อไป และหลังจากการจัดกิจกรรม “ข.ขวด ณ เกาะยาวน้อย” เสร็จสิ้น ชุมชนตำบลเกาะยาวน้อย ก็จะดำเนินการวางแผนรองรับการจัดการปัญหาระยะยาวที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ขวดแก้วของครัวเรือนและชุมชนเพื่อให้มีแนวทางการจัดการที่ถูกวิธีสำหรับขวดแก้วต่อไป

108145420 179522353547468 6516460489467778192 o