เรียนรู้ดูไซด์ และออกแบบอย่างมีส่วนร่วม

คณะทำงานโครงการเกาะพลังงานสะอาด โดย ผศ. ธิป ศรีสกุลไชยรัก อาจารย์อภิรดี อานมณี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ และอาจารย์สุชน ทรัพย์สิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำกิจกรรม “เรียนรู้ดูไซด์” และ “ออกแบบอย่างมีส่วนร่วม” พาชุมชนชาวเกาะยาวเรียนรู้ การออกแบบอาคารเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการผสมผสานทั้งการออกแบบที่ใช้สิ่งแวดล้อมเป็นตัวตั้ง (Passive design) และการออกแบบโดยใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นตัวตั้ง (Active design) ด้วยการติดตั้ง โซลาร์เซลล์ในพื้นที่ต้นแบบ 2 แห่งในเกาะยาวน้อย ได้แก่ อาคารของโรงเรียนเกาะยาววิทยา และร้านกาแฟ ศาลาคาเฟ

ccc865c93771aac4cd23a3826b806f2e5_25011370_200627_2
ccc865c93771aac4cd23a3826b806f2e5_25011370_200627_1-1
IMG 7637 scaled