ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ โรงไฟฟ้าขนอม

ตัวแทนชุมชนเกาะยาว นำโดยนางฐิติพร เปกะมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา พร้อมด้วยนางวรรณนารี มโนการ จากเครือข่ายจากสมาคมพังงาแห่งความสุข และคณะทำงานโครงการเกาะพลังงานสะอาด ศึกษาดูงานด้านพลังงานที่ศูนย์เรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางสาวพินทุ์สุดา เปี่ยมปิติ ผู้จัดการส่วนกิจกรรมสังคม ให้การต้อนรับ

12242019_ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม_200524_0041
12242019_ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม_200524_0048
12242019_ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม_200524_0038
12242019_ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม_200524_0032
12242019 ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม 200524 0045