ร่วมคิดร่วมทำ

คณะทำงานโครงการเกาะพลังงานสะอาด นำโดยรองศาสตราจารย์ ร.อ. ชูวิทย์ สุจฉายา ร.น.รองอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม ผศ. ธิป ศรีสกุลไชยรัก อาจารย์สาขาวิชาทางสถาปัตยศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ ดร. อุสาห์ บุญบำรุง ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ นางจณิน วัฒนปฤดา ผู้จัดการโครงการฯ ลงพื้นที่เกาะยาวน้อย เพื่อแนะนำโครงการเกาะพลังงานสะอาด ให้กับชุมชนและภาคีเครือข่ายได้รับทราบและหารือถึงการทำงานร่วมกันในอนาคต โดยมีนายนริศ ฤกษ์ดี นายอำเภอเกาะยาว นายพีรยุทธ์ มาตรรักษา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว นายสุทธิโชค ทองชุม ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดพังงา นายกฤษณกร ยมนา เลขาธิการหอการค้าพังงา และทีมงาน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ลงพื้นที่-30ตค_200524_0002
ยาวน้อย-31.10.2019_200524_0053
ยาวน้อย-30.10.2019_200524_0072
20191109_200524_0078
ยาวน้อย-30.10.2019_200524_0038_นายอำเภอเกาะยาว
ยาวน้อย-30.10.2019_200524_0061