01 1

เกาะยาวใหญ่ เป็นเกาะใหญ่ที่สุดของอำเภอเกาะยาว มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติอันสวยงามมากมาย เช่น อ่าวติกูด หาดคลองสน หาดโล๊ะปาเหรด หาดหินกอง แหลมนกออก หาดโล๊ะจาก จุดเด่นของหาดเหล่านี้คือความสงบเงียบและน้ำที่ใสสามารถกางเต็นท์ เล่นน้ำ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการศึกษาธรรมชาติ มีป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ที่บ้านย่าหมี ซึ่งได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวจาก ปตท. เกาะยาวใหญ่เป็นเกาะที่มีบรรยากาศสงบเงียบ วิถีบนเกาะยังคงดำรงอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามและเงียบสงบอย่างแท้จริง กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมทำบนเกาะยาวใหญ่ นอกจากเพื่อการพักผ่อนเป็นส่วนตัวแล้วยังสามารถออกไปสัมผัสวิถีชุมชนที่ยังคงความบริสุทธิ์งดงามรวม ทั้งได้ชิมของอร่อยบนเกาะยาวใหญ่ ซึ่งก็คือ ขนมบ้าบิ่นที่ปรุงขึ้นสดๆ บนเตาร้อนๆ หอมกรุ่น

Pic 1 01
Pic 2 01
Pic 3 01

นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามแล้วเกาะยาวใหญ่ยังมีประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน ที่สืบทอดกันมานาน เช่น การทำเคย(กะปิ) การทำปลาฉิ้งฉ้าง การทำการประมงที่เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติ

Pic 4 01

check icon 01 แหลมหาด หาดทรายขาวและกว้าง ร่มรื่นด้วยสวนมะพร้าวและป่าสน

check icon 01 อ่าวหินกอง ร่มรื่นด้วยป่าไม้เคี่ยม มีลูกปลากระเบนอาศัยอยู่มากมาย

check icon 01 อ่าวล้าน มีหน้าผาชัน น้ำลึก หาดทรายขาวสะอาด

check icon 01 แหลมนกออก มีโขดหินและก้อนหินหลากสีสวยงามมีเวิ้งอ่าวมากมาย

check icon 01 อ่าวโล๊ะจาก แหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวประมงที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย

check icon 01 อ่าวคลองสน มีทิวสน ร่มรื่น หาดทรายขาว

check icon 01 เกาะไข่ใน น้ำทะเลใส ฟ้าสีคราม เต็มไปด้วยแนวปะการังอุดมสมบูรณ์ มีหอยเม่นชุกชน

check icon 01 เกาะไข่นอก แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมีปลาสวยงามมากมาย หาดูได้ในน้ำทะเลตื้นๆ มีความเงียบสงบให้ความเป็นส่วนตัว

Pic 7 01
Pic 6 01
Pic 5 01 01
02

ตำบลพรุใน

การเดินทางเข้าสู่ตำบลพรุใน ส่วนใหญ่จะเดินทางจากท่าเรือบางโรงจังหวัดภูเก็ต ถึงท่าเรือช่องหลาด ตำบลเกาะยาวใหญ่และเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ ไปตำบลพรุในทางหนึ่งและอีกทางหนึ่งซึ่งสะดวกกว่า คือ เดินทางจากท่าเทียบเรือรัชฎา อ.เมืองภูเก็ต ถึงท่าเรือโล๊ะจาก หมู่ที่ 3 ตำบลพรุใน

ตำบลพรุใน อยู่บริเวณอ่าวพังงา อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดพังงา ประมาณ 48.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน คือ บ้านโล๊ะโป๊ะ บ้านพรุใน บ้านโล๊ะปาไล้ บ้านท่าเรือ บ้านคลองดินเหนียว บ้านออก บ้านโล๊ะปาเหรด

สถานที่ต้อง Check in ของตำบลพรุใน ก็คือ หาดสวยๆหลายแห่งที่คงความบริสุทธิ์ เป็นวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างแต่งดงาม เช่น พระอาทิตย์ตกที่สะพานโล๊ะจาก

Pic 8 01

เรียบเรียงข้อมูลจาก
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/1928)